Giám đốc: Đinh Khắc Trọng Trình độ chuyên môn: Bs CK I – Ngoại Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Điện thoại cơ quan: Điện thoại di động: 0912401476 Email: bstrongdamha@gmail.com Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh Trình độ chuyên môn: Bs CK I – YTCC TrìnhTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: ksdbhdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ a) Công tác Truyền nhiễm 1) Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội . 2)Tin chi tiết