Trang chính / Thư viện / Hình ảnh

Hình ảnh

TTYT Đầm Hà tổ chức khám sức khỏe định kì cho cán bộ thuộc diện BTV huyện ủy quản lý năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 401/KH-TTYT về việc Tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà quản lý năm 2017. Trong 2 ngày 23 – 24/9/2017, Bác sĩ BVĐK Tỉnh kết hợp Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ ...

Chi tiết »