Dân số

Trung tâm y tế huyện Đầm Hà tổ chức nói chuyện chuyên đề về mất cân bằng giới tính khi sinh tại trường học năm 2018

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh trong các trường THCS, THPT về nguyên nhân, thực trạng, hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tốc ...

Chi tiết »