Trang chính / Giới thiệu / Ban Giám đốc

Ban Giám đốc

Giám đốc: Đinh Khắc Trọng

Trình độ chuyên môn: Bs CK I – Ngoại
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3880211
Điện thoại di động: 0912401476
Email: bstrongdamha@gmail.com

  Phó Giám đốc: Hoàng Lưu Lan Anh

Trình độ chuyên môn: Bs CK I – YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3766393
Điện thoại di động: 0902155376
Email: lananh186@gmail.com

  Phó Giám đốc: Nguyễn Phú Nhuận

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.3628582
Di động: 0912182468
Email: nguyenphunhuansyt@gmail.com