I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: hscc.ttytdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Công tác Hồi sức cấp cứu
1) Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu chuyển tới TTYT.
2) Đánh giá, phân loại tình trạng bện và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng guy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.
3) TTYT tổ chức thường trực theo quy định.
4) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong TTYT.
5) Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với phòng Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cáp cứu tại các khoa phòng.
6) Phối hợp chặt chẽ với trung tâm cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vân chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.
7) Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.
8) Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

b) Công tác Gây mê
1) Các thành viên của khoa phải đặc biệt chú ý thực hiện quy chế công tác khoa ngoại, quy chế chống nhiễm khuẩn TTYT, quy chế xử lý chất thải, quy chế sử dụng thuốc và quy chế quản lý và sử dụng vật tư, thiết bị y tế.
2) Bác sĩ gây mê hồi sức phải là bác sĩ chuyên khoa gây mê hồi sức có chứng chỉ đào tạo chuyên khoa của trường đại học y hoặc bác sĩ đa khoa được bổ túc chuyên khoa có chứng chỉ của chuyên khoa gây mê hồi sức đầu ngành trung ương, được Hội đồng khoa học đề nghị và giám đốc bệnh viện ra quyết định được thực hiện gây mê hồi sức;
3) Thực hiện đầy đủ các quy trình, kỹ thuật để đảm bảo an toàn cho người bệnh

III. Đội ngũ cán bộ
1. Phạm Đức Thịnh
2. Trần Thị Phương
3. Hoàng Hà Khánh
4. Phạm Thị Hoàn
5. Chu Thị Dung
6. Lê Văn Lân

Tổng số người đã xem bản tin này: 175