I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoangoaick2016@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Chuyên môn Ngoại tổng hợp
1) Khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.
2) Khoa ngoại được bố trí liên hoàn, thuận tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.
3) Các phương tiện và dụng cụ phẫu thuật phải đồng bộ, có chất lượng tốt.
4) Bảo đảm yêu cầu vô khuẩn:
– Các dụng cụ phẫu thuật, thủ thuật.
– Mọi thành viên khi vào buồng phẫu thuật phải thực hiện quy định kỹ thuật vô khuẩn.
– Không di chuyển người, dụng cụ từ nơi hữu khuẩn tới nơi vô khuẩn.

b) Chuyên môn Răng Hàm Mặt
1) Chuyên môn Răng – Hàm – Mặt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa, gồm 2 bộ phận:
– Ngoại trú: Khám và điều trị các bệnh răng miệng, chữa răng, nhổ răng, làm răng giả, điều trị một số bệnh vùng hàm mặt.
– Nội trú: Phẫu thuật hàm mặt.
2) Khoa Răng – Hàm – Mặt được bố trí liên hoàn, hợp lý thuận tiện cho công tác khám bệnh, chữa bệnh và vận chuyển người bệnh.
3) Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
4) Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe, chăm sóc răng miệng cộng đồng.

c) Chuyên môn Tai Mũi Họng
1) Chuyên môn Tai – Mũi – Họng là khoa lâm sàng, khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa.
2) Khoa được bố trí địa điểm liên hoàn, hợp lý từ khoa khám vào khoa điều trị.
3) Trang thiết bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
4) Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng bệnh Tai – Mũi – Họng tại cộng đồng.

d) Chuyên môn Mắt
1) Chuyên môn mắt là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh chữa bệnh bằng phương pháp nội khoa, ngoại khoa phù hợp với nhiệm vụ của TTYT.
2) Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý, buồng điều trị người bệnh sau phẫu thuật được xây dựng thoáng mát, không quá sáng.
3) Trang bị y tế phải đồng bộ, đúng chuyên khoa theo phân hạng bệnh viện.
4) Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và tham gia tuyên truyền, giáo dục sức khỏe phòng chống bệnh mắt tại cộng đồng.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Lê Anh Quyến
2. Nềnh Quốc Thắng
3. Bùi Đức Anh
4. Dịp Tiến Phúc
5. Nguyễn Thị Thanh Nhài

Tổng số người đã xem bản tin này: 194