I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoanoinhi2016@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Công tác Nội khoa
1) Khoa nội là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.
2) Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.
3) Khoa nội là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong bệnh viện; khoa phải được bố trí ở trung tâm bệnh viện, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.
4) Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.

b) Công tác nhi khoa
1) Thực hiện quy chế công tác khoa nội.
2) Một số công tác đặc thù của khoa nhi:
– Khoa nhi là khoa lâm sàng điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi.
– Khoa được bố trí theo đơn nguyên, thiết kế riêng phù hợp với sinh lý bệnh và tâm sinh lý của từng lứa tuổi.
– Có chế độ ăn thích hợp với bệnh lý và lứa tuổi của trẻ em.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Chìu Quay Ngằn
2. Dương Thị Thủy
3. Lê Văn Trọng
4. Nguyễn Thị Đệ

Tổng số người đã xem bản tin này: 207