I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoasancsskss@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
a) Công tác Sản
1) Khoa phụ sản là khoa lâm sàng có nhiệm vụ đỡ đẻ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.
2) Khám thai, đỡ đẻ, mổ lấy thai, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh và khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa.
3) Chủ trì và phối hợp với BS CK Nhi: Tiếp nhận, khám và điều trị trẻ sơ sinh tại bộ phận Đơn nguyên sơ sinh khi có chỉ định.
4) Chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo cán bộ chuyên khoa và giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản; tham gia tuyên truyền bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh,
5) Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện;
6) Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
7) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.
8) Công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
9) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

b) Công tác CSSKSS
1) Quản lý các chỉ số về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và đánh giá thực trạng sức khoẻ sinh sản trong huyện;
2) Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện theo hướng dẫn chuẩn quốc gia về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản;
3) Cung cấp dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, phòng, chống nhiễm khuẩn đường sinh sản;
4) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn./

III. Đội ngũ cán bộ
1. Quy Thị Hường
2. Đặng Thị Phương
3. Đinh Thị Hà Quyên
4. Phạm Thị Thanh Mai
5. Dương Thị Hòa
6. Phạm Thị Hạnh
7. Hà Bích Nhung

Tổng số người đã xem bản tin này: 177