I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: ytccdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS – Y tế công cộng – An toàn thực phẩm – Dinh dưỡng là khoa ghép thuộc hệ y tế dự phòng có chức năng tham mưu cho lãnh đạo TTYT các công tác liên quan đến Y tế Công cộng, An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác Y tế Công cộng:
a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật về: Vệ sinh an toàn lao động, vệ sinh trường học, phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống nhiễm độc hoá chất bảo vệ thực vật; xây dựng, sửa chữa và sử dụng các công trình vệ sinh; biện pháp xử lý các chất thải trên địa bàn huyện;
b) Giám sát vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, điều kiện vệ sinh an toàn lao động, điều kiện vệ sinh trường học; tổng hợp, theo dõi, đánh giá chất lượng và hiệu quả thực hiện các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở, cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;
c) Lập hồ sơ vệ sinh lao động và tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động;
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc xây dựng làng văn hoá sức khoẻ, mô hình cộng đồng an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích;
e) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về sức khoẻ môi trường, lao động, trường học, phòng, chống tai nạn thương tích và phòng, chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện.
2.2. Công tác An toàn thực phẩm:
a) Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng cộng đồng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện;
b) Giám sát việc thực hiện các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện;
c) Thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố, các cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện; điều tra và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm theo quy định;
d) Phối hợp thực hiện “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”.
e) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện;
2.3. Công tác dinh dưỡng:
a) Giáo dục truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế
– Xây dựng các tài liệu truyền thông về dinh dưỡng, tiết chế, an toàn thực phẩm và phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế.
– Tổ chức giáo dục sức khỏe và hướng dẫn cho người bệnh, người nhà người bệnh thực hiện chế độ ăn bệnh lý và an toàn thực phẩm.
b) Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong TTYT
– Thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong TTYT.
– Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm tại cơ sở kinh doanh phục vụ ăn, uống trong TTYT;
c) Có kế hoạch và lộ trình đề xuất thực hiện:
– Khám, tư vấn về dinh dưỡng cho người bệnh ngoại trú
– Theo dõi, đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh nội trú trong quá trình điều trị
– Điều trị bằng chế độ ăn bệnh lý cho người bệnh nội trú
– Tổ chức phục vụ dinh dưỡng, tiết chế
d) Tham gia Đào tạo, chỉ đạo tuyến và nghiên cứu khoa học
– Tổ chức đào tạo cho bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên TTYT về dinh dưỡng, tiết chế.
– Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào công tác dinh dưỡng, tiết chế.
– Tham gia đào tạo học sinh, sinh viên về dinh dưỡng, tiết chế và chỉ đạo tuyến khi được phân công.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Tô Thị Hiền
2. Lê Thị Hồng Nhung
3. Lâm Thị Thu Huyền
4. Vũ Minh Tâm
5. Hoàng Văn Hùng
6. Đinh Thị Giang
7. Nguyễn Giang Nam
8. Phan Thanh Huyền

Tổng số người đã xem bản tin này: 4967