Thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cơ bản về HIV/AIDS cho y tế thôn bản. Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho y tế thôn bảnTin chi tiết

Nhằm tuyên truyền, tôn vinh những nữ cán bộ, viên chức, lao động trong ngành y tế, từ đó nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội đối với ngành y tế. Vừa qua, Công đoàn Trung tâm Y tế đã tổ chức hoạt động giaoTin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện công tác y tế trường học trên địa bàn huyện Đầm Hà. Ngày 16/10/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Phòng Giáo Dục, Phòng Y tế tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách, cán bộ làm côngTin chi tiết

Hưởng ứng Tháng truyền thông cao điểm về mất cân bằng giới tính khi sinh và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10/2019 với chủ đề “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”. Trong tháng 10/2019 Trung tâm Y tế huyệnTin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực, kiến thức truyền thông cho cán bộ y tế cơ sở trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, nâng cao sức khỏe, phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh dịch cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tại cộng đồng.Tin chi tiết

Nhằm nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động của cán bộ phòng chống lao tại địa bàn huyện Đầm Hà về công tác quản lý, phòng chống lao theo đúng yêu cầu của Chương trình chống lao quốc gia. Vừa qua, Bệnh viện Lao và Phổi Quảng NinhTin chi tiết

Với mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh các trường THPT về nguyên nhân, thực trạng, hậu quả của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; Tích cực thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu tốc độ giaTin chi tiết

Vừa qua, Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Trung tâm Y tế và Phòng Y tế huyện Đầm Hà tổ chức truyền thông, tư vấn, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản – kế hoạch hóa gia đình (CSKSS/KHHGĐ) tạiTin chi tiết