Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp

0
179

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ban hành kèm theo Quyết định số 3192/QĐ-BYT ngày 31 tháng 08 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

DOWNLOAD

Nguồn: kcb.vn

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN