Công tác quản lý môi trường y tế gồm các lĩnh vực: vệ sinh môi trường cộng đồng; bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế; vệ sinh lao động, phòng, chống thương tích và quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế, đặc biệt là chất thải y tế. Hằng năm lượng chất thải y tế thu gom và xử lý là rất lớn, trong đó có cả chất thải lây nhiễm từ những bệnh nhân COVID-19. Chất thải y tế phát sinh từ cơ sở y tế gồm các hoạt động y tế và hoạt động sinh hoạt của người bệnh và người nhà người bệnh. Chất thải y tế bao gồm chất thải y tế thông thường và chất thải y tế nguy hại; trong đó chất thải y tế thông thường chiếm khoảng 80 – 90%, còn lại là chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại không lây nhiễm. Đây là một vấn đề sức khỏe môi trường, sức khỏe nghề nghiệp rất cần được quan tâm.

Hình ảnh lớp đào tạo tập huấn công tác quản lý môi trường y tế năm 2022

Nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở y tế có nguy có gây ô nhiễm cao nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân viên y tế, cộng đồng dân cư và hạn chế mức thấp nhất các tác động gây ảnh hưởng tiêu cực tới chất lượng môi trường. Ngày 23/06/2022 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh theo Kế hoạch số 1152/KH-TTKSBT ngày 03/6/2022 đã tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý môi trường y tế năm 2022.

Với mục tiêu đảm bảo 100% cán bộ được cập nhật văn bản pháp luật mới nhất về công tác quản lý môi trường Y tế, bảo vệ môi trường. 100% Cán bộ quản lý chất thải y tế hiểu rõ và thực hiện đúng quy định hiện hành về công tác Quản lý môi trường Y tế, cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”. Buổi tập huấn có sự tham gia đầy đủ các trưởng/phụ trách khoa, phòng và Trạm trưởng các Trạm Y tế trong toàn huyện Đầm Hà.

Hình ảnh thùng đừng chất thải được phân loại theo màu

Thực tế những năm gần đây, việc thu gom và xử lý chất thải y tế được Ban giám đốc quan tâm và chỉ đạo. Luôn bảo đảm có các túi, thùng rác màu theo quy định, thu gom riêng loại chất thải nên việc phân loại, thu gom chất thải đạt hiệu quả. Việc thu gom chất thải, đặc biệt là chất thải lây nhiễm, trong đó có chất thải lây nhiễm bệnh nhân mắc COVID-19 được quan tâm, có sự chỉ đạo từ Ban giám đốc và sự giám sát từ bộ phận Kiểm soát nhiễm khuẩn. Việc giao nhận chất thải đều được ghi chép đầy đủ vào sổ giao nhận chất thải y tế và được cân đầy đủ. Việc vận chuyển chất thải trong các trung tâm y tế được thực hiện tương đối tốt, không có chất thải bị rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Tổng số người đã xem bản tin này: 132

Trả lời