Để đảm bảo nhân lực y tế cũng như củng cố kiến thức phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19, ngày 14-15/06/2021 Trung tâm Y tế Đầm Hà phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh mở lớp tập huấn phòng chống dịch Covid-19 năm 2021.

Tham gia lớp tập huấn, gồm có đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 tham gia công tác điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch trên địa bàn huyện; Lãnh đạo phòng y tế huyện, lãnh đạo Trung tâm Y tế; Các cán bộ khoa, phòng, bộ phận Trung tâm Y tế Đầm Hà và cán bộ trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham gia công tác phòng chống dịch.

Tại buổi tập huấn các học viên đã được giảng viên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh truyền đạt các nội dung trong công tác phòng chống dịch Covid-19: Hướng dẫn truy vết, điều tra, khoanh vùng, xử lý ổ dịch covid-19; Hướng dẫn thực hành thống kê báo cáo, khai báo y tế điện tử…; Hướng dẫn vệ sinh khử khuẩn trong phòng chống Covid-19.

Qua lớp tập huấn, các học viên và giảng viên đã cùng chia sẻ, thảo luận những bất cập trong công tác truy vết, điều tra, công tác thực hiện quyết định cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng trong công tác phòng chống dịch và đồng thời các học viên đã nắm bắt, củng cố thêm các kiến thức về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tổng số người đã xem bản tin này: 153

Trả lời