Nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, hướng dẫn giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho cán bộ Trung tâm Y tế và Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Hà. Ngày 21/6/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi tập huấn chương trình phòng chống sốt xuất huyết cho 23 cán bộ là trạm trưởng, cán bộ phụ trách chương trình phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét của các Trạm Y tế và Trung tâm Y tế Đầm Hà.

Trong buổi tập huấn các học viên đã được giảng viên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh truyền đạt các kiến thức chuyên môn và cung cấp các kỹ năng giám sát, các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, giới thiệu mô hình cộng đồng trong phòng chống sốt xuất huyết…

Qua kiểm tra kiến thức của học viên bằng các bài kiểm tra nhanh đã cho kết quả: 100% các học viên trong được tập huấn và có kiến thức trong giám sát và triển khai các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, từ đó sẽ chủ động triển khai các hoạt động của trương trình hiệu quả hơn.

Tổng số người đã xem bản tin này: 258

Trả lời