Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt chuẩn chất lượng

0
310


Phòng Nghiệp vụ Dược – SYT

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN