Quyết định 4210/QĐ-BYT chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra trong thanh toán chi phí KCB BHYT

0
245

QUYẾT ĐỊNH 4210/QĐ-BYT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHUẨN VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU ĐẦU RA SỬ DỤNG TRONG QUẢN LÝ, GIÁM ĐỊNH VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ (.pdf)

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN