Trang chính / Văn bản / Tài liệu tập huấn BHYT

Tài liệu tập huấn BHYT

  1. Thông tư 39/2018/TT-BYT
  2. Nghị định 146/NĐ-CP
  3. Bài giảng tập huấn nghị định 146
  4. Bài giảng tập huấn thông tư 39 và thông tư 37
  5. Công văn 2936/BHXH-CSYT về việc vướng mắc trong thực hiện tạm ứng thanh quyết toán chi phí KCB BHYT

Link tải tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1T4VG3gv-LXpYie4zTdUrwVJ3Y1mYZqsX/view?usp=sharing

Trả lời