Quyết định 7603/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ y tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế (Phiên bản số 6)
Link download: Google Drive

Tổng số người đã xem bản tin này: 258