Thông tư 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.

Link download: https://drive.google.com/file/d/1Esn9Zw-_0GwGvMgAl4mMj6m5PAFZjrpt/view?usp=sharing

Tổng số người đã xem bản tin này: 332