Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018.

QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ, THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP

Link download: https://drive.google.com/file/d/124qu6xe_1PFOkNrFN1Pd8KmmIoXA04ES/view?usp=sharing

Tổng số người đã xem bản tin này: 62