Họ và tên: Đinh Khắc Trọng Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên Số điện thoại cơ quan: 02.033.880.211 Số điện thoại di động: 0912.401.476 Địa chỉTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoaclsttyt@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Cận lâm sàng là khoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác xét nghiệm, công tác chẩn đoán hìnhTin chi tiết