I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: khoakhambenh.trungtamytedamha@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Khoa Khám bệnh là khoa lâm sàng trực thuộc Trung tâm y tế và chịu trách nhiệm thực hiện các chức năng: Tiếp đón, khám chữa bệnh ngoại trú, chọn lọcTin chi tiết

I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: phongdieuduongdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ 1. Vị trí, chức năng: Phòng Điều dưỡng là phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ các công tác Điều dưỡng của Trung tâm; công tác xã hội trong đơn vịTin chi tiết

    Họ và tên: Hoàng Đình Thành Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại khoa Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động: 0912.568.455Tin chi tiết