STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 5237/QĐ-BYT Quyết định 16/12/2020 Bộ Y tế Khám chữa bệnh Về việc ban hành danh mục dịch vụ áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa Download
2 5238/QĐ-BYT Quyết định 16/12/2020 Bộ Y tế Tổ chức – Hành chính Về việc ban hành định mức nhân lực áp dụng tạm thời trong tư vấn khám, chữa bệnh, hội chẩn từ xa Download
3 1970/QĐ-SYT Quyết định 15/12/2020 Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Kế hoạch – Tài chính Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 – Nguồn kinh phí sự nghiệp ngành y tế cho công tác phòng chống dịch Download
4 Số 20/2020/TT-BYT Thông tư 26/11/2020 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế Download
5 Số 1778/QĐ-SYT Quyết định 05/11/2020 Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Kế hoạch – Tài chính Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đợt 3) Download
6 Số 08/CT-BYT Chỉ thị 29/07/2019 Bộ Y tế Khám chữa bệnh Triển khai Chỉ thị giảm chất thải nhựa trong Ngành Y tế Download
7 Số 09/2019/QĐ-UBND Quyết định 13/02/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức – Hành chính Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh Download
8 Số 01/2019/TT-BNV Thông tư 24/01/2019 Bộ Nội vụ Tổ chức – Hành chính Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức Download
9 Số 46/2018/TT-BYT Thông tư 28/12/2018 Bộ Y tế Công nghệ thông tin Quy định hồ sơ bệnh án điện tử Download
10 Số 49/2018/TT-BYT Thông tư 28/12/2018 Bộ Y tế Hành nghề Y, Dược Thông tư hướng dẫn việc hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh Download
11 Số 1846/QĐ-TTg Quyết định 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ Khám chữa bệnh Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Download
12 Số 36/2018/TT-BYT Thông tư 22/11/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Thông tư quy định việc công bố áp dụng, ban hành và đánh giá việc đáp ứng Thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Download
13 Số 4424/QD-UBND Quyết định 31/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tổ chức – Hành chính Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Quảng Ninh Download
14 Số 146/2018/NĐ-CP Nghị định 17/10/2018 Bộ Y tế Khám chữa bệnh Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. Download
15 Số 11/2018/TT-BTTTT Thông tư 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư Công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm mã số HS. Download

Trang: 1 2