STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 Số 12/2018/TT-BTTTT Thông tư 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phổ cập. Download
2 Số 13/2018/TT-BTTTT Thông tư 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khấu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cẩp Giấy phép nhập khấu sản phấm an toàn thông tin mạng Download
3 Số 14/2018/TT-BTTTT Thông tư 15/10/2018 Bộ Thông tin và Truyền thông Công nghệ thông tin Thông tư quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính Download
4 Số 111/2018/NĐ-CP Nghị định 31/08/2018 Chính phủ Tổ chức – Hành chính Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương. Download
5 Số 19/2018/TT-BYT Thông tư 30/08/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Danh mục thuốc thiết yếu Download
6 Số 23/CT-TTg Chỉ thị 23/08/2018 Chính phủ Dược và Mỹ phẩm Về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc Download
7 Số 13/2018/TT-BYT Thông tư 15/05/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Ban hành quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền Download
8 Số 11/2018/TT-BYT Thông tư 04/05/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Ban hành quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc Download
9 Số 03/2018/TT-BYT Thông tư 09/02/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Về quy định về Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 26/03/2018 thay thế cho Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Download
10 Số 02/2018/TT-BYT Thông tư 22/01/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Về quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 08/03/2018 thay thế cho Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế Download
11 Số 01/2018/TT-BYT Thông tư 18/01/2018 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Về quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/06/2018 thay thế cho Thông tư số 06/2016/TT-BYT ngày 08/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Download
12 Số 6061/QĐ-BYT Quyết định 29/12/2017 Bộ Y tế Công nghệ thông tin Về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế (Phiên bản số 05) Download
13 Số 55/2017/TT-BYT Thông tư 29/12/2017 Bộ Y tế Dược và Mỹ phẩm Về quy định về tỷ lệ hao hụt thuốc và việc thanh toán chi phí hao hụt thuốc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Download
14 Số 54/2017/TT-BYT Thông tư 29/12/2017 Bộ Y tế Công nghệ thông tin Về ban hành Bộ tiêu chí về ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Download
15 Số 6610/QĐ-BYT Quyết định 29/12/2017 Bộ Y tế Công nghệ thông tin Về việc ban hành hướng dẫn xây dựng và triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn Download

Trang: 1 2