STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 số 40/QĐ-SYT Quyết định 19/01/2021 Kế hoạch – Tài chính Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Đợt 1) Download
2 Số 33/QĐ-SYT Quyết định 12/01/2021 Kế hoạch – Tài chính Về việc công bố công khai dự toán/quyết toán ngân sách Quý IV năm 2020 của Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh Download
3 122/QĐ-BYT Quyết định 11/01/2021 Dược và Mỹ phẩm VỀ VIỆC BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUỐC GIA VỀ CẢNH GIÁC DƯỢC Download
4 32/2020/TT-BYT Thông tư 31/12/2020 Dược và Mỹ phẩm Về việc quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Download
5 27/2020/TT-BYT Thông tư 31/12/2020 Dược và Mỹ phẩm Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Download
6 4501/QĐ-BYT Quyết định 29/10/2020 Khám chữa bệnh Về việc sủa đổi Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chứa bệnh chuyên ngành Bỏng ban hành kèm theo Quyết định số 635/QĐ-BYT ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Download
7 Số 1681/QĐ-SYT Quyết định 22/10/2020 Kế hoạch – Tài chính Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 – Nguồn kinh phí sự nghiệp đột xuất ngành y tế (lần 3) Download
8 Số 1653/QĐ-SYT Quyết định 19/10/2020 Kế hoạch – Tài chính Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 Download
9 Số 4075/TB-SYT Thông báo 13/10/2020 Kế hoạch – Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 Download
10 Số 4075/TB-SYT Thông báo 13/10/2020 Kế hoạch – Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2020 Download
11 Số 1330/QĐ-SYT Quyết định 02/10/2020 Kế hoạch – Tài chính Về việc công bố công khai dự toán/quyết toán ngân sách 9 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh Download
12 Số 1266/QĐ-SYT Quyết định 15/09/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 – Nguồn kinh phí sự nghiệp ngành y tế cho công tác phòng, chống dịch Download
13 Số 1117/QĐ-SYT Quyết định 31/07/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 Download
14 Số 977/QĐ-SYT Quyết định 24/07/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 Download
15 Số 961/QĐ-SYT Quyết định 17/07/2020 Dược và Mỹ phẩm Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Download

Trang: 1 2 3