I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: yhoccotruyenttythdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa YHCT – PHCN là tổ chức chuyên môn kỹ thuật về y học cổ truyền và phục hồi chức năng trực thuộc Trung tâm Y tế Đầm Hà và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc trung tâm.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Tham mưu cho Giám đốc trung tâm về công tác phát triển y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại trung tâm;
2.2. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y học cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại (sau đây gọi tắt là khám bệnh, chữa bệnh);
2.3. Đầu mối triển khai kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại;
2.4. Sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học;
2.5. Phối hợp chặt chẽ với các khoa, đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nặng tại các khoa;
2.6. Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong TTYT trình Giám đốc phê duyệt;
2.7. Tổng kết bệnh án, hướng dẫn để người bệnh tiếp tục tự chăm sóc phục hồi;
2.8. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết;
2.9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Đinh Thị Thảo
2. Trần Thị Tuyên
3. Đặng Văn Minh
5. Lê Văn Hợi
5. Hoàng Mạnh Thắng

Tổng số người đã xem bản tin này: 4658