Quy trình khám chữa bệnh tại TTYT Đầm Hà

A. Quy trình khám chữa bệnh Ngoại trú
1. Đối với BN có thẻ BHYT
a. Người bệnh đến Sảnh tiếp đón; Xuất trình Giấy tờ (CMTND, CCCD, Thẻ BHYT). Nhân viên tiếp đón sẽ nhập thông tin cá nhân của người bệnh và hệ thống máy tính và số thứ tự khám bệnh sẽ được nhập tự động vào máy tính của Bác sĩ.
b. Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám đã được chỉ định, chờ bác sĩ gọi vào khám bệnh theo thứ tự.
c. Bác sỹ khám bệnh và ra chỉ định làm dịch vụ cận lâm sàng (Chỉ định làm xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng..).
d. Đến phòng lấy mẫu xét nghiệm, phòng chụp X-Quang, phòng siêu âm theo chỉ dẫn trên tờ chỉ định.
e. Sau khi có kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ đọc kết quả và kết luận.
f. Nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện: Làm thủ tục hành chính tại phòng tiếp đón. Nộp tiền tạm ứng tại quầy thu viện phí. Chờ nhân viên y tế đưa đến Khoa.

2. Đôi với BN không có thẻ BHYT
a. Người bệnh đến Sảnh tiếp đón; Khai báo thông tin hành chính. Nhân viên tiếp đón sẽ nhập thông tin cá nhân của người bệnh và hệ thống máy tính và số thứ tự khám bệnh sẽ được nhập tự động vào máy tính của Bác sĩ.
b. Bệnh nhân nộp tiền khám bệnh tại Quầy thu viện phí của TTYT.
c. Ngồi ghế chờ tại cửa phòng khám đã được chỉ định, chờ bác sĩ gọi vào khám bệnh theo thứ tự.
d. Bác sỹ khám bệnh và ra chỉ định làm dịch vụ cận lâm sàng (Chỉ định làm xét nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng..).
d. Nộp tiền dịch vụ cận lâm sàng tại Quầy thu viện phí của TTYT;
e. Đến phòng lấy mẫu xét nghiệm, phòng chụp X-Quang, phòng siêu âm theo chỉ dẫn trên tờ chỉ định.
f. Sau khi có kết quả cận lâm sàng, bệnh nhân trở lại phòng khám ban đầu để bác sĩ đọc kết quả và kết luận.
g. Nếu bệnh nhân được chỉ định nhập viện: Làm thủ tục hành chính tại phòng tiếp đón. Nộp tiền tạm ứng tại quầy thu viện phí. Chờ nhân viên y tế đưa đến Khoa.

B. Quy trình khám chữa bệnh Nội trú
1. Phòng khám hoặc khoa cấp cứu bệnh viện ra chỉ định bệnh nhân nhập viện. Nhân viên tiếp đón sẽ dẫn người bệnh vào tận Khoa nội trú.
2. Khoa nội trú tiếp nhận bệnh nhân, tạo bệnh án nội trú (cấp số vào viện), cấp giường cho bệnh nhân.
Thực hiện các nghiệp vụ điều trị bệnh nhân như:
– Ra y lệnh
– Thực hiện cận lâm sàng
– Phẫu thuật, thủ thuật
– Chỉ định dinh dưỡng
– Chuyển khoa
– Chuyển giường
– Theo dõi công nợ hằng ngày
3. Bác sĩ có thể xem kết quả cận lâm sàng trên hệ thống, tra cứu và cập nhật thông tin trên Bệnh án và phần mềm.
4. Ghi nhận ngày xuất viện làm thủ tục ra viện, thanh toán viện phí.