I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoangoaick2016@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Ngoại – Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh theo phân khoa.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật và quy chế công tác đối với khoa Ngoại, Răng hàm mặt, Mắt, Tai mũi họng theo Quy chế BV của Bộ Y tế quy định.
2.2. Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn và các quy định khác mà Bộ Y tế ban hành.
2.3. Thăm khám, làm hồ sơ bệnh án, chỉ định xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết để có chẩn đoán xác định, có hướng xử lý kịp thời.
2.4. Thực hiện chế độ hội chẩn theo quy định.
2.5. Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật theo quy định kỹ thuật Trung tâm. Bố trí buồng bệnh hợp lý.
2.6. Lập kế hoạch phẫu thuật trong tuần, phân công phẫu thuật viên và các thành viên liên quan.
2.7. Theo dõi và điều trị người bệnh trước và sau khi phẫu thuật để xử lý kịp thời. Hướng dẫn người bệnh luyện tập phục hồi sau khi vết phẫu thuật đã ổn định.
2.8. Tham gia tuyên truyền các bệnh về Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng tại khoa và tại cộng đồng.
2.9. Tổ chức khám và điều trị bệnh lý chuyên khoa Răng hàm mặt – Mắt – Tai mũi họng theo phân cấp và triển khai phẫu thuật các bệnh lý theo danh mục kỹ thuật đã được Sở Y tế phê duyệt.
2.10. Căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động tháng, quý, năm của khoa.
2.11. Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
2.12. Tham gia Nghiên cứu khoa học: Hàng năm có các đề tài nghiên cứu khoa học mới, phục vụ cho các bước tiến về kỹ thuật lâm sàng ứng dụng tại khoa.
2.13. Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
2.14. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Dịp Tiến Phúc
2. Nguyễn Đức Tuyến
3. Bùi Đức Anh
4. Nguyễn Mạnh Hùng
5. Đỗ Hùng Sum
6. Tôn Thị Dư
7. Lê Thị Thanh Huyền
8. Bùi Thị Kim Loan
9. Đinh Thị Hằng
10. Ngô Xuân Chiếm

Tổng số người đã xem bản tin này: 4756