I. Thông tin liên hệ Điện thoại: Email: ksdbhdh@gmail.com II. Chức năng, nhiệm vụ a) Công tác Truyền nhiễm 1) Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội . 2)Tin chi tiết