I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
Tỉnh Quảng Ninh nằm ở vùng Đông Bắc của đất nước, nằm trong vùng tam giác trọng điểm Bắc Bộ: Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.
Huyện Đầm Hà nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, phía Bắc giáp huyện Bình Liêu, phía Đông Bắc giáp huyện Hải Hà, phía Tây Nam giáp huyện Tiên Yên, phía Nam và Đông Nam giáp biển.
Huyện Đầm Hà gồm 1 thị trấn Đầm Hà và 9 xã: Đại Bình, Đầm Hà, Dực Yên, Quảng An, Quảng Lâm, Quảng Lợi, Quảng Tân, Tân Bình, Tân lập.
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà nằm tại Phố Lỷ A Coỏng – Thị trấn Đầm Hà – Huyện Đầm Hà – Tỉnh Quảng Ninh, cách thành phố Hạ Long 80km về hướng Đông Bắc và cách thành phố Móng Cái 50km về hướng Tây Nam.

II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà được thành lập theo Quyết định số 4255/QĐ-UB ngày 13/11/2001 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc giải thể TTYT huyện Quảng Hà, thành lập TTYT huyện Hải Hà và TTYT huyện Đầm Hà.

III. HẠ TẦNG CƠ SỞ

Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà được đầu tư xây dựng tòa nhà 3 tầng khép kín với đầy đủ tiện nghi. Kết cấu tòa nhà theo tiêu chuẩn ngành.
– Diện tích mặt bằng; 20.244,2 m2.
– Diện tích xây dựng sử dụng: 5.509 m2.
– Diện tích xây dựng trung bình cho 01 giường bệnh đối với bệnh viện: 39,3 m2/giường bệnh.
Các Khoa, Phòng được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người bệnh và người nhà, người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh.

IV. TỔ CHỨC
Hiện tại TTYT Đầm Hà có 7 Khoa Phòng chức năng, bao gồm:
– Phòng Kế hoạch Tổng hợp.
– Khoa Khám bệnh.
– Khoa Nội – Nhi – Lây.
– Khoa Ngoại – Sản.
– Khoa Cận lâm sàng.
– Khoa KSDB & VS ATTP.
– Khoa CSSKSS.
Tuy nhiên đang kiện toàn, sắp xếp lại Khoa, Phòng theo mô hình TTYT phù hợp với thực tế tại đơn vị gồm 04 phòng chức năng và 12 khoa, bao gồm:
– 04 Phòng chức năng:
+ Phòng Kế hoạch nghiệp vụ.
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – TTB.
+ Phòng Tài chính – Kế toán.
+ Phòng Điều dưỡng.
– 12 Khoa:
+ Khoa Khám bệnh.
+ Khoa HSCC và Gây mê.
+ Khoa Ngoại tổng hợp.
+ Khoa Nội – Nhi.
+ Khoa Liên Chuyên khoa.
+ Khoa YHCT và PHCN.
+ Khoa Sản – CSSKSS.
+ Khoa Truyền nhiễm – KSBT & HIV/AIDS.
+ Khoa Dược – VTYT.
+ Khoa Xét nghiệm và CĐHA.
+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
+ Khoa Y tế công cộng – ATTP và Dinh dưỡng.

V. NHÂN LỰC
Tổng số cán bộ, nhân viên (Tính đến ngày 15/09/2017): 94
– Bác sĩ: 22 (06 BS sau Đại học, 16 BS Đại học).
– Y sĩ: 06
– Điều dưỡng, KTV, NHS: 48
– Dược sĩ: 04 (01 Dược sĩ Đại học, 01 Dược sĩ Cao đẳng, 02 Dược sĩ Trung học).
– Hộ lý: 02.
– Cán bộ khác: 12, trong đó:
+ Kế toán: 05 (03 Kế toán Đại học, 02 Kế toán Trung học)
+ CNTT: 02 (01 Kĩ sư, 01 Cử nhân).
+ TTB: 01
+ Văn thư: 01
+ Điện nước: 01
+ Lái xe: 02

VI CƠ CẤU BỘ MÁY LÃNH ĐẠO QUA TỪNG GIAI ĐOẠN
– Giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2002:
+ Giám đốc: BS Nguyễn Hồng Lâm
+ Phó Giám đốc: BS Đỗ Mạnh Ngừng

– Giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2015:
+ Giám đốc: BS Đặng Tuấn Hùng
+ Phó Giám đốc: BS Hoàng Lưu Lan Anh, BS Đinh Khắc Trọng

– Giai đoạn từ năm 2016 đến nay:
+ Giám đốc: BS Đinh Khắc Trọng
+ Phó Giám đốc: BS Hoàng Lưu Lan Anh, BS Nguyễn Phú Nhuận

VII. KẾT QUẢ KHÁM CHỮA BỆNH 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Tính đến tháng 9 năm 2017 TTYT Đầm Hà được Sở Y tế giao 80 giường bệnh, 159 giường thực kê.

Chỉ số 09 tháng năm 2016 09 tháng năm 2017 So sánh % So với kế hoạch giao
Tổng số lần khám bệnh 21.082 23.848 113 95
Bệnh nhân điều trị nội trú 3.540 5.274 148 202
Tổng số ngày điều trị nội trú 19.353 33.105
Ngày điều trị bình quân 1 BN 5,5 6,3
Số lần xét nghiệm 65.167 61.949 95 154
Số lần chụp X-Quang 3.732 7.041 188 201
Số lần siêu âm 6.444 9.483 147 189
Số lần điện tim 522 2.109 404 421
Số lần nội soi TH + THM 661 3.679 556 613
Tổng số người đẻ 429 544
Tổng số lần phẫu thuật 208 492 236 129
Tổng số lần chụp cắt lớp vi tính 0 681 97

 

VIII. THÀNH TỰU