I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: khoasancsskss@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản là khoa hệ dự phòng trực thuộc TTYT huyện, có chức năng giúp Giám đốc TTYT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Quản lí công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình theo quy định của pháp luật.
b) Giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế xã thực hiện chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản
c) Phối hợp thực hiện chiến dịch truyền thông dân số gắn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
d) Phối hợp với khoa, phòng liên quan triển khai các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ bà mẹ trẻ em.
e) Triển khai thực hiện chuyên môn kỹ thuật dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn gồm:
– Khám điều trị các bệnh phụ khoa, bệnh lây qua đường tình dục
– Thực hiện chương trình làm mẹ an toàn, quản lí thai sản.
– Thực hiện và triển khai tuyến dưới cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: đặt, tháo dụng cụ tử cung, thuốc tiêm, thuốc uống tránh thai, vận động đình sản. Phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản.
f) Có đầy đủ sổ sách quản lí các chỉ số về chăm sóc sức khỏe sinh sản và đánh giá thực trạng sức khỏe sinh sản trong huyện.
g) Xây dựng và hoàn thành tốt kế hoạch giám sát và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật đối với y tế tuyến xã thực hiện chuẩn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
h) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Quy Thị Hường
2. Đinh Thị Hà Quyên
3. Trần Thị Xen
4. Đặng Thị Phương
5. Phạm Thị Hạnh
6. Nguyễn Thị Thanh Nhài
7. Hà Bích Nhung

Tổng số người đã xem bản tin này: 4407