I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: ksdbhdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Khoa Truyền nhiễm – KSBT – HIV/AIDS là khoa ghép thực hiện song song nhiều chức năng, nhiệm vụ gồm: điều trị bệnh nhân truyền nhiễm; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia lĩnh vực y tế dự phòng như phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng, chương trình bảo vệ sức khỏe tâm thần, lao, phong, sốt rét, HIV/AIDS…
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
2.1. Công tác Truyền nhiễm
a) Khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh lao, bệnh truyền nhiễm theo đúng quy chế công tác khoa truyền nhiễm và quy chế công tác khoa nội.
b) Khám bệnh và phát hiện sớm các trường hợp đầu tiên của bệnh gây dịch nguy hiểm. Khi phát hiện bệnh gây dịch nguy hiểm, trưởng khoa có trách nhiệm báo cáo với giám đốc để giải quyết.
c) Cùng với các khoa và các đơn vị có liên quan tổ chức và chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại cơ sở khi được giám đốc TTYT phân công.
d) Thực hiện quy chế công tác khoa truyền nhiễm.
e) Công tác tuyên truyền và tham gia phòng chống bệnh truyền nhiễm tại khoa và tại cộng đồng.
f) Hướng dẫn thực hành của các học viên trường y dược.
g) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.
2.2. Công tác Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS
a) Thực hiện giám sát thường xuyên và quản lý chặt chẽ diễn biến tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, các bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn; tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh;
b) Tổ chức điều tra định kỳ tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng trên địa bàn huyện;
c) Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn quản lý, chăm sóc người nhiễm HIV tại gia đình và cộng đồng; phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn huyện trong quản lý công tác điều trị HIV/AIDS;
d) Quản lý chặt chẽ các ổ dịch cũ, phát hiện kịp thời ổ dịch mới; tiến hành các biện pháp chuyên môn, kỹ thuật để ngăn chặn dịch phát sinh, lây lan;
e) Tổng hợp số liệu, lập bản đồ, biểu đồ các loại bệnh dịch, bệnh xã hội, HIV/AIDS tại địa phương;
f) Triển khai thực hiện chương trình mục tiêu y tế quốc gia, các dự án liên quan về y tế dự phòng, phòng, chống bệnh xã hội, HIV/AIDS trên địa bàn huyện;

III. Đội ngũ cán bộ
1. Nguyễn Đức Tuyến
2. Nguyễn Hải Bình
3. Đỗ Hùng Sum
4. Hoàng Văn Hùng
5. Đinh Thị Giang
6. Nguyễn Giang Nam
7. Phan Thanh Huyền

Tổng số người đã xem bản tin này: 2367