I. Thông tin liên hệ
Điện thoại:
Email: yhoccotruyenttythdh@gmail.com

II. Chức năng, nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
Là khoa lâm sàng thuộc Trung tâm, có chức năng khám, điều trị các bệnh lý về YHCT, PHCN và chỉ đạo tuyến dưới về PHCN tại cộng đồng.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Xây dựng kế hoạch công tác khoa, nội quy, quy định tại bộ phận công tác.
b) Thực hiện kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú và đông dược.
c) Khoa y học cổ truyền là đầu mối phối hợp với các khoa lâm sàng tiến hành nghiên cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại; ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên cứu khoa học.
d) Khoa y học cổ truyền hướng về cộng đồng chỉ đạo sử dụng những kiến thức thông thường về xoa bóp day ấn huyệt, tập luyện dưỡng sinh, sử dụng thuốc y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
e) Khám xác định nhu cầu cần phục hồi chức năng và chỉ định điều trị cho người bệnh. Thực hiện các thủ thuật để điều trị bệnh theo y lệnh như châm cứu, tập VLTL, bó sáp…
f) Khám bệnh toàn diện, sử dụng các phương pháp kỹ thuật cận lâm sàng và trang thiết bị y tế của y học hiện đại để khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
g) Phối hợp chặt chẽ với các khoa, đi thăm khám, hướng dẫn, giúp đỡ kỹ thuật phục hồi chức năng cho các trường hợp bệnh nặng tại các khoa.
h) Làm hồ sơ bệnh án thống nhất, lượng giá đầy đủ về thể lực, chức năng người bệnh, bổ sung phương pháp điều trị, phục hồi kịp thời.
i) Xây dựng kế hoạch, lập dự trù hằng năm về dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu nhằm cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của Khoa Y, dược cổ truyền; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại khoa và khoa khác trong TTYT trình Giám đốc phê duyệt;
k) Tổ chức sơ chế, bào chế dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, sắc thuốc; tổ chức bào chế thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đảm bảo đủ điều kiện theo qui định của pháp luật về dược; bảo đảm đủ số lượng và chất lượng thuốc điều trị.
l) Tổng kết bệnh án, hướng dẫn để người bệnh tiếp tục tự chăm sóc phục hồi.
m) Chỉ đạo tuyến dưới về công tác YHCT, PHCN.
n) Tham gia công tác đoàn thể, học tập, bồi dưỡng tham dự các hội nghị, nghị quyết.
p) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc giao.

III. Đội ngũ cán bộ
1. Đinh Thị Thảo
2. Trần Thị Tuyên
3. Đặng Văn Minh
5. Lê Văn Hợi
5. Hoàng Mạnh Thắng

Tổng số người đã xem bản tin này: 3129