Quy trình hoạt động của TTYT Đầm Hà (347/QĐ-TTYT ngày 22/7/2016)

Quy trình hoạt động của TTYT Đầm Hà (.pdf)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-TTYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Y tế Đầm Hà)

1. Quy trình khám bệnh lâm sàng
2. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm
3. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
4. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
5. Quy trình vào viện
6. Quy trình ra viện
7. Quy trình chuyển khoa
8. Quy trình chuyển viện
9. Quy trình cấp giấy khám sức khỏe
10. Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích
11. Quy trình cấp giấy chứng tử
12. Quy trình thanh toán chi phí
13. Quy trình quản lý hồ sơ
14. Quy trình xử lý văn bản đến
15. Quy trình xử lý văn bản đi
16. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân
17. Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh
18. Quy trình tuyển dụng lao động
19. Quy trình quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa lâm sàng
20. Quy trình bình bệnh án
21. Quy trình tổ chức hội chẩn chuyên môn
22. Quy trình kiểm thảo tử vong
23. Quy trình lập kế hoạch
24. Quy trình tổ chức họp chuyên môn
25. Quy trình thu và nộp viện phí
26. Quy trình quản lý thuốc tủ trực
27. Quy trình bình phiếu chăm sóc
28. Quy trình quản lý tập trung đồ vải y tế
29. Quy trình quản lý chất thải rắn y tế
30. Quy trình triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng trong khám chữa bệnh
31. Quy trình kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn