Quy trình hoạt động của TTYT Đầm Hà (.pdf)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 347/QĐ-TTYT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Giám đốc Trung tâm Y tế Đầm Hà)

1. Quy trình khám bệnh lâm sàng
Bước 1: Tiếp đón người bệnh phát phiếu khám.
Bước 2: Khám lâm sàng.
Bước 3: Thu phí.
Bước 4: Phát thuốc.
2. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm
Bước 1: Tiếp đón người bệnh phát phiếu khám.
Bước 2: Khám lâm sàng.
Bước 3: Xét nghiệm.
Bước 4: Quay trở lại phòng khám lâm sàng để kết luận.
Bước 5: Thu phí.
Bước 6: Phát thuốc.
3. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh
Bước 1: Tiếp đón người bệnh phát phiếu khám.
Bước 2: Khám lâm sàng.
Bước 3: Xét nghiệm.
Bước 4: Chẩn đoán hình ảnh
Bước 5: Quay trở lại phòng khám lâm sàng để kết luận.
Bước 6: Thu phí.
Bước 7: Phát thuốc.
4. Quy trình khám bệnh lâm sàng có xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng
Bước 1: Tiếp đón người bệnh phát phiếu khám.
Bước 2: Khám lâm sàng.
Bước 3: Xét nghiệm.
Bước 4: Chẩn đoán hình ảnh
Bước 5: Thăm dò chức năng
Bước 6: Quay trở lại phòng khám lâm sàng để kết luận.
Bước 7: Thu phí.
Bước 8: Phát thuốc.
5. Quy trình vào viện
Bước 1: Tiếp đón người bệnh
Bước 2: Khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng
Bước 3: Làm hồ sơ bệnh án cho người bệnh vào điều trị nội trú.
Buớc 4: Thông báo cho khoa nhận người bệnh
Bước 5: Đưa người bệnh vào khoa điều trị
Bước 6: Bàn giao hồ sơ bệnh án cho khoa
6. Quy trình ra viện
Buớc 1: Khoa hoàn tất thủ tục hành chính
Bước 2: Chuyển hồ sơ bệnh án về phòng thu viện phí
Buớc 3: Làm thủ tục thanh toán theo quy định.
Buớc 4: Khoa điều trị cấp giấy ra viện và các giấy tờ khác.
7. Quy trình chuyển khoa
Buớc 1: BS điều trị mời hội chẩn khoa và hội chẩn liên khoa
Buớc 2: BS điều trị phải giải thích rõ lý do chuyển khoa cho nguời bệnh
Buớc 3: Thông báo cho khoa nhận người bệnh
Buớc 4: Chuyển người bệnh cùng hồ sơ bệnh án tới khoa mới
Bước 5: Bàn giao người bệnh và hồ sơ bệnh án cho khoa mới
Buớc 6: BS điều trị tại khoa mới khám bệnh ngay và chỉ định thuốc cho người bệnh.
8. Quy trình chuyển viện
Chuyển viện từ phòng khám cấp cứu
Bước 1: Tiếp đón người bệnh
Bước 2: Khám lâm sàng, cận lâm sàng và chẩn đoán
Bước 3: Hội chẩn
Bước 4: Thông báo trước cho bệnh viện tuyến trên bằng điện thoại
Bước 5: Làm thủ tục chuyển viện
Bước 6: Chuyển người bệnh lên tuyến trên
Chuyển viện từ khoa điều trị
Bước 1: Trưởng khoa điều trị mời hội chẩn toàn viện
Bước 2: Thống nhất ý kiến hội chẩn
Bước 3: Thông báo trước cho bệnh viện tuyến trên bằng điện thoại
Bước 4: Làm thủ tục chuyển viện
Bước 5: Chuyển người bệnh lên tuyến trên
9. Quy trình cấp giấy khám sức khỏe
Bước 1: Tiếp đón và làm thủ tục khám
Bước 2: Khám thể lực; Khám lâm sàng; Khám cận lâm sàng
Bước 3: Kết luận phân loại sức khỏe
Bước 4: Trả giấy khám sức khỏe cho người được khám sức khỏe
10. Quy trình cấp giấy chứng nhận thương tích
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu (Tại phòng Kế hoạch Tổng hợp )
* Yêu cầu các cán bộ đến xin cấp giấy chứng nhận thương tích có các giấy tờ sau:
Giấy giới thiệu của của cơ quan có thẩm quyền (có dấu đỏ) ghi rõ lý do và thông tin đầy đủ của người cần cấp giấy chứng nhận thương tích.
Giấy Chứng minh nhân dân còn hiệu lực.
* Lệ phí: 100.000 VND/1 lần cấp giấy chứng nhận thương tích (Theo quyết số 2032/2012/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 08 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh).
Bước 2: Cấp phiếu hẹn thời gian trả giấy chứng nhận thương tích: 3 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Hoàn tất các nội dung theo giấy chứng nhận thương tích
Bước 4: Trả giấy chứng nhận thương tích: (Tại phòng Kế hoạch Tổng họp)
Trả giấy chứng nhận thương tích theo phiếu hẹn. Yêu cầu cán bộ tới nhận giấy chứng nhận thương tích đầy đủ giấy tờ sau.
+ Giấy chứng minh nhân dân.
+ Giấy hẹn của Phòng Kế hoạch tổng hợp.
+ Không chấp nhận người khác đến nhận thay giấy chứng nhận thương tích.
11. Quy trình cấp giấy chứng tử
Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu (Tại phòng Kế hoạch Tổng hợp )
Bước 2: cấp phiếu hẹn thời gian trả giấy chứng tử: 3 ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.
Bước 3: Hoàn tất các nội dung theo giấy chứng tử
Bước 4: Trả giấy chứng nhận thương tích: (Tại phòng Kế hoạch Tổng hợp)
12. Quy trình thanh toán chi phí
Bước 1: Nhận yêu cầu thanh toán chi phí
Bước 2: Tiếp nhận chứng từ đề nghị thanh toán từ khách hàng, đơn vị nội bộ và cá nhân
Bước 3: Xem xét, kiểm tra
Bước 4: Lập phiếu chi, UNC, SEC, giấy rút dự tóan kèm bộ chứng từ, chuyển TPKT và BGĐ duyệt Bước 5 Phê duỵệt
Bước 6: Nhập số liệu vào phần mềm KT khi đã thực hiện chi
Bước 7: Lưu hồ sơ thanh toán chi phí
13. Quy trình quản lý hồ sơ
Bước 1: Phân loại hồ sơ
Bước 2: Sắp xếp, đánh số các loại hồ sơ
Bước 3: Nhập dữ liệu phần mềm
Bước 4: Lưu trữ, bảo quản hồ sơ
Bước 5: Hủy hồ sơ
14. Quy trình xử lý văn bản đến
Bước 1. Tiếp nhận văn bản đến
Bước 2. Phân loại văn bản và trình Giám đốc
Bước 3. Ghi ý kiến chỉ đạo
Bước 4. Xử lý văn bản đã được duyệt
Bước 5. Giao nhận văn bản
Bước 6. Phân công xử lý văn bản
Bước 7. Báo cáo kết quả xử lý
Bước 8. Tập hợp báo cáo
15. Quy trình xử lý văn bản đi
Bước 1. Nhận văn bản yêu cầu và phân công xử lý
Bước 2. Nghiên cứu và soạn thảo văn bản
Bước 3. Phê duyệt
Bước 4. Gửi và lưu VB
16. Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bệnh nhân
Bước 1. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại
Bước 2. Xử lý thông tin
Bước 3. Xem xét giải quyết
Bước 4. Phê duyệt
Bước 5. Trả lời bên liên quan, hoàn thiện hồ sơ
17. Quy trình đánh giá sự hài lòng của người bệnh
Bước 1. Xác định thời gian khảo sát
Bước 2. Tiến hành khảo sát
Bước 3. Tổng họp và báo cáo
Bước 4. Đánh giá và đề xuất
Bước 5. Xem xét và chỉ đạo
Bước 6. Lưu hồ sơ
18. Quy trình tuyển dụng lao động
Bước 1. Xác định nhu cầu
Bước 2. Tổng họp nhu cầu và lập kế hoạch
Bước 3. Duyệt
Bước 4. Thông báo tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ
Bước 5. Sơ tuyển
Bước 6. Hợp đồng chờ thi tuyển
Bước 7. Đánh giá kết quả thử việc
Bước 8. Báo cáo Sở Y tế Ký họp đồng chính thức
19. Quy trình quản lý công tác chăm sóc và điều trị người bệnh tại các khoa lâm sàng
Bước 1. Tiếp nhận NB tại khoa
Bước 2. Tiếp nhận NB tại giường
Bước 3. Khám và ra y lệnh
Bước 4. Lập KHCS và Thực hiện kế hoạch
Bước 5. Trợ giúp chăm sóc NB
Bước 6. Quản lý thông tin
Bước 7. Thăm khám hàng ngày
Bước 8. Đi buồng hội chẩn
Bước 9. Chuẩn bị cho NB ra viện, chuyển viện
Bước 10. Hoàn thiện thủ tục cho NB ra viện, chuyển viện/khoa
20. Quy trình bình bệnh án
Bước 1. Lập kế hoạch bình BA
Bước 2. Chuẩn bị BA bình
Bước 3. Tổ chức bình BA
Bước 4. Kết thúc bình bệnh án
21. Quy trình tổ chức hội chẩn chuyên môn
Bước 1. Xác định nhu cầu hội chẩn
Bước 2. Chuẩn bị nội dung hội chẩn
Bước 3. Hội chẩn
Bước 4. Kết thúc hội chẩn
22. Quy trình kiểm thảo tử vong
Bước 1. Người bệnh tử vong
Bước 2. Chuẩn bị KTTV
Bước 3. Kiểm thảo tử vong
Bước 4. Ket thúc kiểm thảo tử vong
23. Quy trình lập kế hoạch
Bước 1. Thu thập số liệu, thông tin
Bước 2. Xây dựng kế hoạch
Bước 3. Ban GĐ phê duyệt
Bước 4. Triển khai thực hiện
Bước 5. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch
24. Quy trình tổ chức họp chuyên môn
Bước 1. Xác định nhu cầu
Bước 2. Xem xét
Bước 3. Phê duyệt
Bước 4. Chuẩn bị nội dung và hội trường
Bước 5. Tổ chức thực hiện
Bước 6. Tổng kết, đánh giá cuộc họp
25. Quy trình thu và nộp viện phí
Bước 1. Tiếp nhận bệnh nhân
Bước 2. Thực hiện thu theo đối tượng và nhu cầu điều trị của NB
Bước 3. Kiểm tra, đối chiếu
Bước 4. Đưa các chứng từ vào lưu trữ theo quy định
26. Quy trình quản lý thuốc tủ trực
Bước 1. Đề xuất danh mục thuốc tủ trực
Bước 2. Danh mục thuốc tủ trực
Bước 3. Phê duyệt
Bước 4. Thực hiện danh mục thuốc tủ trực
Bước 5. Kiểm tra
Bước 6. Lưu hồ sơ
27. Quy trình bình phiếu chăm sóc
Bước 1. Chuẩn bị tài liệu
Bước 2. Mời họp
Bước 3. Tiến hành bình Phiếu TD-CS
Bước 4. Đánh giá Tổng kết
Bước 5. Hoàn thiện văn bản tổng hợp
28. Quy trình quản lý tập trung đồ vải y tế
Bước 1. Cấp phát thay ĐV
Bước 2. Thu gom, vận chuyển ĐV
Bước 3. Giao nhận ĐV bẩn tại khoa
Bước 4. Giặt đồ vải
Bước 5. Gấp đồ vải
Bước 6. Giao nhận ĐV sạch
Bước 7. Lưu giữ đồ vải
Bước 8. Quản lý ĐV tại đơn vị
29. Quy trình quản lý chất thải rắn y tế
Bước 1. Phân loại, Cô lập chất thải
Bước 2. Xử lý ban đầu
Bước 3. Thu gom
Bước 4. Vận chuyển chất thải tới nơi thu gom chất thải tập trung
Bước 5. Giao nhận chất thải
Bước 6. Lưu giữ tập trung chất thải
Bước 7. Xử lý – Tiêu huỷ
Bước 8. Kiểm tra giám sát
Bưóc 9. Trang bị phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải
30. Quy trình triển khai công tác vệ sinh tay và sử dụng găng trong khám chữa bệnh
Bước 1. Trang bị phương tiện VST
Bước 2. Thực hiện VST và sử dụng găng
Bước 3. Kiểm tra,Giám sát
Bước 4. Đánh giá tuân thủ chỉ định và kỹ thuật VST
31. Quy trình kiểm tra, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Bước 1. Xác định nhu cầu
Bước 2. Xây dựng mẫu phiếu kiểm tra
Bước 3. Thống nhất nội dung kiểm tra giữa các thành viên tổ kiểm tra
Bước 4. Thực hiện kiểm tra, giám sát
Bước 5. Tống kết, báo cáo và phản hồi kết quả, đề nghị biện pháp can thiệp