Họ và tên: Hoàng Đình Thành Chức vụ: Giám đốc Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CK I – Ngoại khoa Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên Số điện thoại cơ quan: Số điện thoại di động: 0912.568.455Tin chi tiết