STT Số hiệu Loại VB Ngày ban hành Lĩnh vực Trích yếu Download
1 Số 2797/SYT-NVD Công văn 09/07/2020 Hành nghề Y, Dược Danh sách được cấp thẻ “Người giới thiệu thuốc” của CTCP Dược liệu TƯ2 Download
2 Số 2753/TB-SYT Thông báo 07/07/2020 Kế hoạch – Tài chính Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Download
3 Số 918/QĐ-SYT Quyết định 07/07/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 – Nguồn kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2020 Download
4 Số 917/QĐ-SYT Quyết định 06/07/2020 Hành nghề Y, Dược Về việc hủy Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chưa bệnh Download
5 Số 923/QĐ-SYT Quyết định 03/07/2020 Kế hoạch – Tài chính Quyết định công khai dự toán/quyết toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở Y tế Quảng Ninh Download
6 Số 868/QĐ-SYT Quyết định 30/06/2020 Dược và Mỹ phẩm Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Download
7 Số 859/QĐ-SYT Quyết định 26/06/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện chính sách tinh giản biên chế Download
8 Số 2513/TB-SYT Thông báo 19/06/2020 Hành nghề Y, Dược Thông báo chấm dứt Phòng khám chuyên khoa nội Trường Sơn Download
9 Số 828/QĐ-SYT Quyết định 15/06/2020 Tổ chức – Hành chính Về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ, công tác trong Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh Download
10 Số 831/QĐ-SYT Quyết định 15/06/2020 Hành nghề Y, Dược Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược Download
11 Số 824/QĐ-SYT Quyết định 12/06/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán kinh phí công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình và Đề án mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020 Download
12 Số 829/QĐ-SYT Quyết định 12/06/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 – Nguồn kinh phí sự nghiệp đột xuất ngành y tế (lần 1) Download
13 Số 743/QĐ-SYT Quyết định 26/05/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v cấp bổ sung kinh phí để thực hiện chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 Download
14 Số 1989/SYT-QLHN Công văn 07/05/2020 Hành nghề Y, Dược Thông báo về việc phê duyệt điều chỉnh danh sách hành tại phòng khám đa khoa Trường Thọ Download
15 Số 574/QĐ-SYT Quyết định 04/05/2020 Kế hoạch – Tài chính QĐ V/v giao dự toán kinh phí Vệ sinh an toàn thực phẩm và Đề án bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng chống HIV/AIDS năm 2020 Download

Trang: 1 2 3