Nhằm nâng cao nhận thức cho nam, nữ thanh niên và các cặp chuẩn bị kết hôn về khám sức khỏe tiền hôn nhân, đồng thời phát hiện, phòng ngừa các bệnh lý có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe khi kết hôn, mang thai, sinh đẻ, nuôi conTin chi tiết

Trong tháng 6/2024, TTYT huyện Đầm Hà đã tổ chức thành công hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe bằng phương pháp nói chuyện giáo dục sức khỏe về nội dung dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho đối tượng phụ nữ trong độ tuổi sinhTin chi tiết

Ngày 24/6/2024, BCH Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị làm việc với Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn về công tác Y tế, Công đoàn, Đoàn thanh niên 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 thángTin chi tiết

Nhằm hạn chế tình trạng đuối nước, tai nạn thương tích và rèn luyện sức khoẻ cho các em học sinh trong dịp nghỉ hè. Tối ngày 23/06/2024, chi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Dực YênTin chi tiết

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới.” Thực hiện theo kế hoạch số 30-KH/ĐU ngày 10/6/2024 về việcTin chi tiết

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện theo kế hoạch và được sự nhất trí của Đảng ủy, chiều ngày 18/6/2024, Chi bộ khối phòng chức năng (thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên choTin chi tiết

Tiếp tục thực hiện chính sách thu hút bác sĩ theo Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Ngày 17/6/2024, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà trao Quyết định của Sở Y tế Quảng Ninh về việc đồng ý cho Trung tâmTin chi tiết