Ngày 11/12/2017, đoàn kiểm tra được thành lập theo quyết định số 1032/QĐ-SYT ngày 14/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Tiến Hưng – Phó Giám Đốc Sở làm trưởng đoàn cùng các lãnh đạo và chuyên viên Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra cuối năm 2017 tại Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà.

Tham dự buổi làm việc, về phía Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà có đồng chí Đinh Khắc Trọng, Giám Đốc TTYT; đồng chí Nguyễn Phú Nhuận, PGĐ TTYT; đồng chí Hoàng Lưu Lan Anh, PGĐ TTYT và các trưởng phó khoa, phòng, điều dưỡng trưởng các khoa có mặt tại buổi kiểm tra.

Nội dung đoàn kiểm tra năm 2017 là Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 và kết quả thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm; Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện bạn hành kèm theo Quyêt định số 6859/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau khi đi kiểm tra thực tế tại các khoa/phòng thay mặt đoàn kiểm tra đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, PGĐ Sở Y tế, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm Y tế Đầm Hà đã đạt được trong năm 2017. TTYT Đầm Hà đã có nhiều cố gắng, cách làm tích cực, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch được giao và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành; ngoài ra TTYT đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung nhiệm vụ, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, chất lượng chuyên môn, triển khai phổ biến, quán triệt các chủ trương của nhiệm vụ, có kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đến từng khoa phòng.

Sau khi tổng hợp kết quả đánh giá tình hình thực hiện thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm và kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện. Đoàn kiểm tra công bố điểm:
1. Đối với hệ điều trị
– Điểm 5 nhiệm vụ trọng tâm: 84.5% (tự chấm 86%)
– Kết quả đánh giá theo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện: Tổng điểm là 214, điểm trung bình các tiêu chí là: 2.64 điểm (tự chấm 2.87 điểm)
2. Đối với hệ dự phòng
– Kết quả đánh giá hai phần nguồn lực, hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: 90.45 điểm (tự chấm 92.95 điểm)

Và đề nghị thời gian tới TTYT Đầm Hà khắc phục những tồn tại và có giải pháp ưu tiên để cải thiện, nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thay mặt TTYT Đầm Hà, BS CKI Đinh Khắc Trọng, Giám đốc TTYT đã tiếp nhận những đánh giá của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ cố gắng hoàn thiện, củng cố và phát huy những gì đang tốt để nâng cao chất lượng hoạt động khám bệnh, chữa bệnh phục vụ người dân được tốt nhất.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1650