Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018 diễn ra từ ngày 10/11 – 10/12/2018 với chủ đề: Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90 – 90 – 90 vào năm 2020, có nghĩa là: 90% người nhiễm HIV được biết về tình trạng HIV của họ, 90% người nhiễm HIV đã biết tình trạng nhiễm HIV được điều trị bằng thuốc ARV và 90% người nhiễm HIV điều trị ARV đạt được tải lượng HIV dưới ngưỡng ức chế vào năm 2020. Mục tiêu của Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay là tăng cường các hoạt động dự phòng, xét nghiệm phát hiện HIV; giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS…

Tại huyện Đầm Hà, theo báo cáo thì số người nhiễm HIV tích lũy đến ngày 31/10/2018 là 72 người, số người tử vong hầu hết do AIDS là 28 người, hiện đang quản lý là 44 người.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã chủ động đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, vận động, thay đổi hành vi và quảng bá các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS nâng cao hiểu biết cho người dân; Thường xuyên tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn và xét nghiệm HIV cho những người có nguy cơ cao nhiễm HIV, những người có nhu cầu biết tình trạng HIV; Quản lý các trường hợp nhiễm HIV, Lao/HIV và phơi nhiễm HIV trên địa bàn huyện; Phối hợp với Trạm Y tế xã, thị trấn chuyển các trường hợp xét nghiệm sàng lọc HIV dương tính đến cơ sở điều trị HIV để làm xét nghiệm khẳng định, đăng ký chăm sóc và điều trị; Triển khai các hoạt động dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

TTYT Đầm Hà đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục, nâng cao hiểu biết về phòng, chống HIV/AIDS cho người dân.

Đối với những đối tượng nhiễm HIV hiện đang được quản lý tại địa bàn, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà cũng đã thường xuyên tuyên truyền về lợi ích của điều trị bằng thuốc ARV, lợi ích của việc tiếp cận sớm với các dịch vụ chăm sóc và điều trị HIV/AIDS; Giám sát việc dùng thuốc ARV của người bệnh; tuyên truyền, tư vấn để người bệnh tuân thủ điều trị, đi khám theo đúng định kỳ và hướng dẫn họ thực hiện các biện pháp phòng tránh lây truyền cho gia đình và cộng đồng. Đồng thời chủ động tư vấn cho họ về chế độ bảo hiểm Y tế đối với người nhiễm HIV/AIDS, quyền lợi, mức đóng, mức hưởng và thủ tục tham gia cũng như cách sử dụng bảo hiểm Y tế khi khám, chữa bệnh để giảm bớt khó khăn về kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi để họ được chăm sóc sức khỏe, hòa nhập cộng đồng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 1058