Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon dùng một lần trong các hoạt động của Trung tâm Y tế ĐầmTin chi tiết