Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; Hạn chế việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa, nilon dùng một lần trong các hoạt động của Trung tâm Y tế Đầm Hà, thay thế bằng các sản phẩm phù hợp thân thiện môi trường, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Ngày 25/9/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tổ chức lễ ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa năm 2019.

Trong hoạt động tại Trung tâm Y tế, rác thải nhựa thường phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân…đồng thời phát sinh từ các hoạt động chuyên môn như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa đựng thuốc, hóa chất, vật tư, vật liệu, đồ dùng trong y tế…Các rác thải nhựa này rất khó phân hủy, tồn tại trong môi trường tự nhiên từ vài trăm năm tới hàng ngàn năm và vô cùng nguy hại đối với sức khỏe con người.

Tại lễ ký cam kết 13 khoa phòng và 02 đơn vị cung cấp dịch vụ là đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống và đơn vị cung cấp dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm Y tế Đầm Hà đã cam kết với Lãnh đạo Trung tâm Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung như:

Tập huấn, hướng dẫn, truyền thông cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ y tế tại khoa, phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa; Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế; Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại khoa, phòng; Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại khoa, phòng về giảm thiểu chất thải nhựa; Từng bước thay thế túi ni lông khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng 1 lần bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường phục vụ khách hàng, người tiêu dùng trong cơ sở y tế…

Để giảm thiếu rác thải nhựa trong hoạt động y tế, bên cạnh sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ sở y tế như: tăng cường sử dụng thuốc bằng đường uống, sử dụng các vật dụng, vật tư, thiết bị y tế, bao bì, dụng cụ đóng gói, chứa đựng thuốc, hóa chất bằng các vật liệu thân thiện với môi trường hoặc có thể tái sử dụng nhiều lần…thì cũng rất cần sự chung tay, hợp tác của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ. Bằng những hành động thiết thực như: Không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái sử dụng nhiều lần, phân loại rác thải nhựa, ni lông khó phân hủy để thu gom, tái chế đúng quy định, mỗi người dân hãy cùng chung tay để giảm thiểu rác thải nhựa, bảo vệ môi trường cũng là bảo vệ sức khỏe của chính mình!

Tổng số người đã xem bản tin này: 916

Trả lời