Ngày 26/12/2020, Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và tổng kết các chương trình, đề án, kế hoạch công tác dân số giai đoạn 2015 – 2020.
Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Bình Phượng – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ huyện Đầm Hà.

Sau 05 năm thực hiện, triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch công tác dân số (giai đoạn 2015 – 2020), công tác dân số – KHHGĐ huyện Đầm Hà đã đạt được kết quả khả quan. Bộ máy tổ chức dân số – KHHGĐ từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, tạo ra sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của nhân dân, đa số nhân dân đã hiểu rõ sự quan trọng của việc thực hiện chính sách Dân số – KHHGĐ, chấp nhận quy mô gia đình ít con để chăm sóc, nuôi dạy cho tốt.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nỗ lực, nhiệt tình, khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên dân số trên địa bàn; sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các ban, ngành, đoàn thể với cơ quan chuyên môn, công tác dân số – KHHGĐ trong giai đoạn 2015 – 2020 đã được triển khai thực hiện một cách tích cực, đồng bộ. Công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được tăng cường, đổi mới; Các dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ được cung cấp kịp thời, hiệu quả; Các mô hình nâng cao chất lượng dân số được đẩy mạnh…Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, công tác Dân số – KHHGĐ của huyện Đầm Hà cũng gặp nhiều khó khăn do có đông đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ dân trí còn thấp, tốc độ gia tăng dân số, tỷ lệ sinh con thứ 3 còn ở mức cao…Nhận thức của một số bộ phận về công tác Dân số – KHHGĐ còn hạn chế, vẫn còn tồn tại tâm lý muốn sinh nhiều con và sinh con trai để nối dõi tông đường, nên tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng không chỉ ở những vùng khó khăn mà còn lan rộng đến khu vực đô thị có trình độ dân trí cao. Đội ngũ cộng tác viên hoạt động tại cơ sở thường xuyên thay đổi, tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở có nhiều biến động đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác Dân số – KHHGĐ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Bình Phượng – Thường vụ Huyện ủy – Phó chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số – KHHGĐ huyện đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân số – KHHGĐ giai đoạn 2015 -2020, đồng thời cũng chỉ rõ: Công tác dân số cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi chính sách dân số chuyển trọng tâm từ dân số – KHHGĐ sang dân số và phát triển. Đồng chí chỉ đạo: các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và cơ quan chuyên môn cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về dân số- KHHGĐ. Thống nhất nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; Ưu tiên bố trí ngân sách nhà nước cho công tác dân số; Tăng cường công tác truyền thông đến tất cả các đối tượng trên địa bàn, bao gồm quần chúng nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức; Cung cấp các phương tiện tránh thai, các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản – KHHGĐ đến người dân kịp thời, phù hợp; Đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số sao cho thực sự thiết thực, đem lại lợi ích cho người dân.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Đầm Hà đã khen thưởng 05 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số – KHHGĐ giai đoạn 2015 – 2020.

Tổng số người đã xem bản tin này: 784

Trả lời