* Tổ tư vấn y tế thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận điện thoại và tư vấn, hướng dẫn về điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19 cho người dân tại địa phương.

Tổng số người đã xem bản tin này: 440

Trả lời