Lời đầu tiên Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xin trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ Y tế, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Bảo hiểm, sự hợp tác của các đối tác với chúng tôi trong suốt những năm qua.

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ Công văn số 19145/BTC-TCT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài chính V/v sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập;
Căn cứ thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng Hóa đơn điện tử;
Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-TTYT ngày 16/7/2019 của Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng như sau:
– Kể từ ngày 01/8/2019, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà triển khai hình thức Hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ.
– Khi áp dụng Hóa đơn điện tử, quý khách hàng sẽ nhận được duy nhất một bản “Hóa đơn chuyển đổi từ Hóa đơn điện tử và có giá trị thanh toán 01 lần duy nhất” để làm cơ sở thanh toán.
– Quý khách hàng dễ dàng tra cứu, nhận hóa đơn điện tử khi truy cập vào địa chỉ: https://trungtamytedamhaadmin.vnpt-invoice.com.vn của Trung tâm.
– Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà khi đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng sẽ có trách nhiệm thông báo cho người mua về định dạng hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua. Quá trình cung cấp hóa đơn điện tử sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và điều kiện đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hóa đơn điện tử đó.
Trân trọng cảm ơn!

Tổng số người đã xem bản tin này: 581

Trả lời