Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các chi bộ trong nhiệm kỳ 2018 – 2020, quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng thời bầu ra Ban chi uỷ mới và các chức danh chủ chốt của chi bộ, có đủ đức, đủ tài để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội trong nhiệm kỳ mới. Trong các ngày từ 14 – 16/01/2020 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tiến hành đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đảng bộ Trung tâm Y tế Đầm Hà gồm 03 chi bộ. Chi bộ 1 gồm các đảng viên thuộc các khoa Khám bệnh, Khoa Cận lâm sàng và Phòng kế hoạch tổng hợp; Chi bộ 2 gồm các đảng viên thuộc bộ phận Dự phòng và Dân số; Chi bộ 3 gồm các đảng viên thuộc các khoa, phòng, bộ phận Lâm sàng.

Thực hiện theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy Đầm Hà về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022. Tại đại hội, các chi bộ đã trình bày báo cáo chính trị, giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2018-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Tại đại hội, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận và cùng thảo luận để đóng góp vào báo cáo chính trị cũng như đề xuất các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội của các chi bộ đã xem xét, lựa chọn được những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu tại đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện, đồng chí Đinh Khắc Trọng, Bí thư đảng bộ – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ và khẳng định những cố gắng, nỗ lực các đảng viên trong các chi bộ của đã góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm Y tế trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ đạo, trong thời gian các chi bộ trực thuộc cũng cần chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công tác phù hợp với hoạt động chuyên môn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trên địa bàn huyện.

Một số hình ảnh đại hội chi bộ:

Tổng số người đã xem bản tin này: 365

Trả lời