Để chủ động phòng ngừa dịch bệnh và tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh Bạch hầu – Uốn ván cho trẻ em 7 tuổi; Thực hiện kế hoạch số 2742/KH-SYT ngày 21/10/2019 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019. Trong ngày 21,22/11/2019 Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục, và các ban, ngành triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều cho trẻ 7 tuổi trên địa bàn huyện năm 2019.

Chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu giảm liều được thực hiện triển khai đồng loạt ở tất cả 10 xã, thị trấn trên địa bàn. Trong đó có 6 điểm chủng cố định tại các trạm Y tế và 6 điểm tiêm chủng lưu động tại các trường tiểu học trên địa bàn.

Để đảm bảo việc thực hiện chiến dịch diễn ra an toàn hiệu quả và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trung tâm Y tế Đầm Hà đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện; Tập huấn hướng dẫn cho các cán bộ Y tế triển khai chiến dịch; Truyền thông trên các phương tiên thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phóng thanh ở cơ sở về: Thông tin vắc xin, đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức chiến dịch và lợi ích, sự cần thiết của việc tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu. Tập chung thực hiện tốt công tác điều tra, lập danh sách đối tượng, cập nhật đầy đủ danh sách trẻ vào hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia. Đảm bảo không bỏ sót đối tượng, thông báo gửi giấy mời và hướng dẫn cụ thể đến tận các gia đình có con đi tiêm chủng…Đồng thời lập kế hoạch phân phối cấp phát vắc xin, bơm kim tiêm, hộp an toàn cho các trạm Y tế xã, thị trấn, bố trí đội cấp cứu lưu động, trang bị đầy đủ nhân lực, phương tiện cấp cứu sẵn sàng hỗ trợ cho điểm tiêm chủng.

Sau 2 ngày triển khai chiến dịch tại các Trạm Y tế và các trường tiểu học trên địa bàn đã có 772 trẻ trong độ tuổi được tiêm vắc xin Uốn ván – Bạch hầu đạt tỷ lệ 86,74 %. Số trẻ còn lại trong diện hoãn tiêm sẽ được tổ chức tiêm vét vào các ngày tiêm chủng tiếp theo

Tổng số người đã xem bản tin này: 192

Trả lời