Sáng ngày 4/4/2022. Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn triển khai cấp hộ chiếu vắc xin. Tại điểm cầu Trung tâm Y tế Đầm Hà có sự tham gia của ban lãnh đạo, trưởng các bộ phận, khoa phòng Trung tâm Y tế, các trưởng Trạm Y tế các xã, thị trấn và các thành viên có liên quan.
Tại hội nghị, Bộ Y tế cho biết hộ chiếu vắc xin cần hiển thị 11 trường thông tin: Họ và tên; Ngày tháng năm sinh; Quốc tịch; Bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; Số mũi tiêm đã nhận; Ngày tiêm; Liều số; vắc xin; Sản phẩm vắc xin; Nhà cung cấp hoặc sản xuất vắc xin; Mã số của chứng nhận.
Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hóa và được đóng gói dưới dạng mà QR định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng. Đây là giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn tính bảo mật. Sau thời hạn trên, hệ thống sẽ tự động khởi tạo mã QR khác.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp hộ chiếu vắc xin cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước. Quy trình cấp gồm 3 bước:
Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vắc xin COVID-19.
Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng này kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống Quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành.
Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng cần đáp ứng quy định: Đã tiêm đủ mũi vắc xin COVID-19 với 8 loại vắc xin đã được Bộ Y tế cấp phép gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayat-Vax và Abdala – mỗi sản phẩmvắc xinđược gắn 1 mã code.
Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.

Người dân đã tiêm chủng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp “Hộ chiếu vaccine” mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm.
Người dân có thể tra cứu“Hộ chiếu vaccine” trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-Covid hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
Những trường hợp sai/thiếu thông tin tiêm chủng, người dân sẽ không được cấp hộ chiếu vắc xin. Người dân cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để bổ sung, cập nhật (liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn.

Tổng số người đã xem bản tin này: 86

Trả lời