Thực hiện công văn số 2374/SYT-NVY ngày 04/06/2021 của Sở Y tế Quảng Ninh về việc kiện toàn “ Đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng”.

Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp khó lường của dịch bệnh SARS-CoV-2, để nắm bắt được kịp thời các kiến thức về công tác phòng chống dịch, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã tổ chức lớp tập huấn “ Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh” tại Trung tâm Y tế Đầm Hà cho các thành viên đội đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng”.

Trong buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt nội dung cơ bản là Quyết định số 5895/QĐ-BYT ngày 15/12/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành“ Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh”

Cùng với sự tham dự của Ban lãnh đạo, tại buổi tập huấn các thành viên đội đáp ứng nhanh đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ và qua đó nắm bắt được các kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp phòng chống dịch nhằm phát hiện sớm và luôn sẵn sàng kiểm soát kịp thời với các tình huống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng.

Tổng số người đã xem bản tin này: 101

Trả lời