Trước tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến rất phức tạp, để chủ động sẵn sàng nhân lực tham gia lấy mẫu xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu.

Nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế dự bị tham gia lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 30/01/2021, Trung tâm Y tế huyện Đầm Hà tổ chức tập huấn hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 ngay tại Trung tâm cho gần 10 cán bộ là các Điều dưỡng tăng cường tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2.

Hướng dẫn lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp (họng, tỵ hầu)

Tại buổi tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức về lý thuyết sử dụng bộ bảo hộ (PPE) cho cán bộ tham gia lấy mẫu xét nghiệm SARS-COV-2; Lý thuyết lấy mẫu bệnh phẩm hô hấp (họng, tỵ hầu) đóng gói, bảo quản, vận chuyển; Thực hành mặc, cởi PPE; Thực hành lấy mẫu, đóng gói, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

Lớp tập huấn đã cung cấp kiến thức cần thiết cho cán bộ y tế dự bị tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm, để có thể thực hiện hiệu quả công tác lấy mẫu xét nghiệm cũng như đảm bảo an toàn trong quá trình lấy mẫu./.

Tổng số người đã xem bản tin này: 684

Trả lời