Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực và cập nhập thêm các tiến bộ mới trong quan điểm dự phòng, phát hiện sớm, điều trị, quản lý bệnh ung thư. Trong ngày 10/7/2020, Trung tâm Y tế Đầm Hà đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn dự án phòng chống bệnh ung thư năm 2020 cho 33 đối tượng là bác sỹ, điều dưỡng của Trung tâm Y tế và Trạm Y tế trên địa bàn huyện.

Tại buổi tập huấn, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật kiến thức cho các học viên tham dự về các nội dung: Triển khai kế hoạch hoạt động dự án Phòng, chống bệnh ung thư và bệnh không lây nhiễm tại tỉnh Quảng Ninh năm 2020. Tình hình mắc ung thư, Kết quả khám sàng lọc ung thư tại một số địa phương trong tỉnh; Công tác quản lý đối tượng mắc bệnh và thống kê báo cáo theo Thông tư 37/2019/BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế; công văn số 277/DP-KLN ngày 25/3/2020 của Cục Y tế dự phòng; Bộ công cụ hỗ trợ báo cáo theo công văn số 442/VVSDTTW-KLN ngày 08/4/2020 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương; Cập nhập thông tin về phát hiện sớm, chẩn đoán, điều trị một số bệnh ung thư thường gặp; Các phương pháp chăm sóc giảm nhẹ ung thư.

Kết thúc lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức tổng quan về bệnh ung thư, góp phần củng cố mạng lưới phòng chống ung thư đồng thời thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ung thư trên địa bàn huyện.

Tổng số người đã xem bản tin này: 416

Trả lời